Er zijn verschillende mogelijkheden om een (schade)vergoeding te ontvangen. Wij leggen in het kort voor u uit wat deze mogelijkheden zijn:

1. (Individuele) planschadeverzoek

Het planologisch nadeel dat wordt veroorzaakt bij omwonenden zorgt voor planschade. Deze vergoeding is gebaseerd op een vergelijking tussen het oude bestemmingsplan en een windpark.

Een planschadeverzoek is de theoretische vergelijking tussen de verschillende bestemmingsplannen. Iedereen in Nederland heeft het wettelijk recht om een planschadeverzoek in te dienen, net zoals de teruggave bij de belastingdienst.

Bestaat er een schadetitel, d.w.z. als de rechter een plan toelaat, kunnen mensen hun planschadeverzoek indienen. Het indienen van een planschadeverzoek kan onder juridische bijstand van DOKK Advocaten plaatsvinden.

Er is zeker een mate van kennis nodig, zoals een cliënt al eens heeft aangegeven: “Ik heb het format van Rvo ingezien dit heeft voor mij vele vragen waar ik geen antwoord op weet. (…)”. Om te voorkomen dat u op achterstand raakt tijdens de procedure is het verstandig om een goed onderbouwd verzoek in te dienen. De aanvraag maakt deel uit van het (schade)antwoord en daardoor is het erg belangrijk dat die aanvraag goed en volledig wordt verzorgd, elke onjuistheid of onvolkomenheid werkt namelijk nadelig door in de uiteindelijke overheidsbeslissing. Laat u daarom bijstaan door DOKK Advocaten.

De advocaten van DOKK stellen voor u een planschadeverzoek op aan de hand van uw persoonlijke en daarom unieke situatie, met juridisch vereiste inhoud en kunde door het voeren van procedures over landelijk bekende zaken zoals Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en Windpark N33.

Wat kost dit?

  • DOKK Advocaten rekent een vast bedrag voor het indienen van een planschadeverzoek. DOKK is gehouden om een bescheiden salaris te vragen en wil hiermee voorkomen dat excessieve commerciële tarieven worden gevraagd, zoals het geval was bij de stichting Waardevermindering door Aardbevingen (WAG). Ook omdat advocaten zich moeten onthouden van agressieve no cure, no pay, praktijken.
  • Daarnaast dient u aan de overheid leges/instapkosten te betalen. Deze kosten krijgt u terug als de gemeente u de vergoeding (geheel of gedeeltelijk) toekent.

Voor meer informatie over de planschadeprocedure zie: dokk.nl/planschade
Zie ook de presentatie over het Windpark N33: download de presentatie

2. Collectieve schadeclaim

De collectieve schadeclaim is de feitelijke schade die wordt veroorzaakt door de windturbines. DOKK Advocaten ondersteunt hierbij (georganiseerde) bewoners, bedrijven en de claimstichting.

DOKK Advocaten kan namens bewoners en bedrijven een collectieve verklaring voor recht vorderen bij de rechter. Hierdoor is het mogelijk om ook de feitelijke schade te vorderen. Deze schade moet onderbouwd worden met onderzoeken, zoals naar woningwaardedaling en gezondheidsschade.
De claimstichting zet zich in om onderzoek te kunnen realiseren, gesprekken met de overheid te voeren en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van een (schade)vergoeding. Kijk voor meer informatie op: stichtingwindturbinemegaschadeclaim.nl

DOKK Advocaten informeert en begeleidt:

  • nadere informatie over het claimen van een (schade)vergoeding;
  • onderzoek realiseren naar de effecten van woningwaardedaling en gezondheid;
  • het voeren van gesprekken in het veld met vastgoed(schade)experts, regionale makelaars, de overheid en andere partijen.

3. Gebiedsfonds

Overheden en initiatiefnemers gaan uit van een gebiedsfonds. Dit fonds is beperkt en het geld daaruit is bedoeld om algemeen te investeren in de omgeving. Het dient absoluut niet ter verplichte individuele compensatie, daarvoor staat de planschadeprocedure voor open. Bij nadeel aan uw eigen huis, veroorzaakt door overheidsplan en windparkexploitanten, moet dit via een verzoek om planschade gewoon naar de normen van de wet ingewilligd worden. Hiernaast, en extra, is de reële mogelijkheid van een collectieve schadeclaim, aan de hand van het werkelijk waardeverlies van ieders vastgoed ten gevolge van een ruimtelijk plan. Het op deze wijze, via DOKK Advocaten, vragen van uw schade aan de veroorzakers, is veruit voordeliger dan onverhoopte en de vrijblijvend klinkende, effectief evenwel dwingende deelname aan een gebiedsfonds, waarmee gedupeerden in de wettelijke kuil vallen dat de schade ‘anderszins is verzekerd’, dus dat u geen aanspraak meer maakt op compensatie van uw eigen schadebelang.

Foto windmolen